Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso in Spanje

Wanneer u zaken doet met bedrijven in Spanje dienen uw zaken goed op orde te zijn. Zo verkleind het de kans dat uw klant niet betaalt. Zorg ervoor dat u onderstaande zaken ter harte neemt:

  • Informeer uzelf altijd goed over het bedrijf.
  • Sluit contracten met de juiste, daartoe bevoegde personen.
  • Documenteer uw vordering goed. Voor het opstellen van een dossier over een vordering is de volgende documentatie het minimum: orderplaatsing/orderbevestiging, vrachtbrieven en factuur.
  • Overhandig uw algemene voorwaarden op een correcte wijze aan wederpartij.
  • Stel de facturatie op conform Nederlandse, én Spaanse wettelijke voorschriften.
Echter bestaat er nog steeds een kans dat uw klant uw factuur niet betaalt. In dat geval is het aan te raden om de volgende stappen op het gebied van incasso te ondernemen:

Buitengerechtelijke incasso
  • Contact opnemen met niet-betalende klant: Indien uw klant in Spanje niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is het aan te raden om meteen contact op te nemen met de klant en naar de reden van niet betalen te vragen.
  • Aanmaning versturen: Betaalt de klant na dat contact nog steeds niet, dan is het aan te raden om een aanmaning per aangetekende post met ontvangstbevestiging te versturen. Spaanse debiteuren zullen altijd proberen tijd te winnen met vage betalingsregelingen of betwistingen. Geef hier geen gehoor aan, maar wees volhardend, duidelijk en wacht niet te lang.
  • Vordering overdragen: Reageert uw klant niet, draag dan uw openstaande vordering over aan de Spaanse sectie van Bierens Incasso Advocaten te Amsterdam. Zij zullen uw klant in Spanje in hun eigen taal schriftelijk en telefonisch sommeren. Als de klant in Spanje niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u de gerechtelijke procedure gestart. Ons eigen kantoor in Barcelona, Spanje, zal de procedures in Spanje voeren.

Gerechtelijke incasso
Het Spaanse rechtstelsel biedt bescherming aan debiteuren in tegenstelling tot het Nederlandse rechtstelsel die uit gaat van crediteurenbescherming. De Spaanse experts bij Bierens Incasso Advocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving over incasso. Gerechtelijk kunnen ze u adviseren over de verschillende gerechtelijke procedures die in Spanje mogelijk zijn en na overleg met u zullen ze de meest geschikte procedure in gang zetten. Dit alles gebeurt natuurlijk nadat ze eerst buitengerechtelijk maximale druk hebben uitgeoefend op uw debiteur.

Advies over incasso's in Spanje
Wilt u meer informatie hebben over incasso's in Spanje? Lees dan verder op onze incasso Spanje pagina of neem dan contact op met onze Spaanse advocaat via tel. +31 (0) 20 312 11 00 of stuur een e-mail naar international@bierensgroup.com.

Meer over incasso Spanje >>